Collectie Natuurlijk

Met liefde voor de natuur

MILIEUVRIENDELIJKE

ECO-kistenserie Riposo

layer1-sublayer1

NIEUW!

Kistmodel 760 Zomersneeuw

Copyright

Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto´s, illustraties, grafisch materiaal (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Bogra en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bogra. Linken en verwijzen naar de pagina’s van de site van Bogra mag altijd. Bogra stelt het zeer op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.